На Балканах катастрофа... / Ka njё katastrofё nё Ballkan...

На Балканах катастрофа... / Ka njё katastrofё nё Ballkan...

Неприятность с отключением электроэнергии рискует стать серьезным испытанием для Балкан в условиях летней жары с температурами около +35℃, хотя у многих важных учреждений, как больницы, есть свои генераторы. В соседней Албании температура поднялась почти до +40℃.

Подобной масштабной неисправности еще никогда не было. Диспетчеры всех трех стран пытаются выяснить, что именно произошло и как поднимать систему, поскольку ни для одной из стран она не является изолированной.

В Боснии и Герцеговине, Черногории, Хорватии, Албании и некоторых регионах Сербии массовые отключения электроэнергии, сообщает Avaz. По данным Kurir, отключения затронули часть Греции. В Сараево коллапс на дорогах из-за неработающих светофоров.

NOS, оператор электроэнергии в Боснии и Герцеговине, сообщил, что авария произошла в Черногории на высоковольтной линии на 400 кВ. Каскадное отключение электроэнергии затронуло весь регион, а именно Боснию и Герцеговину, Албанию, Черногорию, Хорватию и часть Сербии. Производственные объекты не обесточены.

В Черногории ведутся работы по восстановлению производственных мощностей. Как отмечает издание Klix, из-за отсутствия электроэнергии местные жители могут остаться без водоснабжения, поскольку большая часть насосов работает на электроэнергии.

О Аллах помоги мусульманам этого региона и укрепи их иман. Аминь!

Problemi me ndërprerjen e energjisë rrezikon të bëhet një provë serioze për Ballkanin në vapën e verës me temperatura rreth +35℃, megjithëse shumë institucione të rëndësishme, siç janë spitalet, kanë gjeneratorët e tyre. Në Shqipërinë fqinje, temperatura u rrit në gati 40 gradë Celsius.

Nuk ka pasur kurrë një mosfunksionim kaq të madh më parë. Dispeçerët nga të tre vendet po përpiqen të kuptojnë saktësisht se çfarë ka ndodhur dhe si ta ngrenë sistemin, pasi ai nuk është i izoluar për asnjë nga vendet.

Ka ndërprerje masive të energjisë elektrike në Bosnjë Dhe Hercegovinë, Mal të Zi, Kroaci, Shqipëri dhe disa rajone Të Serbisë, raporton Avaz. Sipas Kurir, ndërprerjet prekën një pjesë të Greqisë. Në Sarajevë, ka një kolaps në rrugë për shkak të semaforëve të thyer.

Nos, operatori i energjisë elektrike në Bosnje Dhe Hercegovinë, raportoi se aksidenti ndodhi në Mal të Zi në një linjë të tensionit të lartë 400 kV. Ndërprerja e energjisë elektrike në kaskadë preku të gjithë rajonin, përkatësisht Bosnjën Dhe Hercegovinën, Shqipërinë, Malin e Zi, Kroacinë dhe një pjesë Të Serbisë. Objektet e prodhimit nuk janë de-energized.

Në Mal të Zi po punohet për restaurimin e objekteve të prodhimit. Sipas botimit Klix, për shkak të mungesës së energjisë elektrike, banorët vendas mund të mbeten pa furnizim me ujë, pasi shumica e pompave funksionojnë me energji elektrike.

O Allah, ndihmoji Muslimanët e këtij rajoni dhe forcoje imanin e tyre. Amen për këtë!